eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.738

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 326
Nummer: 738


<-Forrige . Indhold . Næste->

738.

9 Marts 1649.

Vartov skal vedblive at have 2 store Læster Salt aarlig af Helsingørs Told.

Til tolderne i Sundet.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelig Niels Pederssen, hospitals forstandere vdi Wartow, for os vnderdanigst paa de fattiges wegne haffuer ladet andrage, huorledes woris kiere her fader salig och høilofflig ihukommelse naadigst skall haffue deputeret och giffuet till Wartow hospitall her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn aff wores toldboed vdi wor kiøbsted Helsingør aarligen tu store lester salt effter høibemelte woris kiere salige her faders fundatzes formelding, huoraff dog de fattige nu paa fierde aars tiid intet vden en liiden lest skall haffue bekommet, da bede wi eder och wille, at i de fattige vdi forskreffne hospitall lader bekomme, huis salt dennem i saa maade tilkommer och resterer. Hafniæ 9 martij 1649.

Sæl. Tegn. XXXI. 72.

V s.326

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 13:26:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top