eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.737

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 325-326
Nummer: 737


<-Forrige . Indhold . Næste->

737.

9 Marts 1649.

Om Udbetaling til Vartov af de 80 Rdl. for S. Jørgens Mark og en Jordskyld i Graabrødre.

Til her Jockum Gersdorp.

F. 3. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskelig Niels Pederssen, hospitalsforstandere vdi Wartov, for os vnderdanigst paa de fattiges wegne haffuer ladet andrage, huorledes wores kiere her fader salig och høilofflig ihukommelse haffuer till mageskiffte bekommet fra bemelte Vartov hospitall Sancte Jørgens marck med des ager och eng, som Ladegaardsmarcken her sammesteds er bleffuen vnderlagt, huorimod høibemelte woris salige her fader haffuer vdlagt de fattige till vederlag aff vor rentekammer aarligen 80 rdlr. in specie, huilcke penge de dog paa siuff aars tiid icke skall haffue bekommet. Derforuden skall høibemelte woris salige her fader haffue lagt vnder Tucthuset her vdi Kiøbenhaffn en waaning vdi Graabrødre, huoraff de fattige aarligen 3 dlr. j Mk. 5 Sk. j alb. jordskylde penge waar berettiget, som i liige maade aff woris rentekammer siden den tiid er bleffuen erlagt, dog nu paa nogle aars tiid er bleffuen wbetalt. Thi bede wi eder och naadigst wille, at i, naar middel der till er, lader betale till be-

V s.325

melte fattige vdi Wartov hospitall, huis dennem vdi saa maade vdi woris rentekammer resterer. Hafniæ 9 martij 1649.

Sæl. Tegn. XXXI. 71-72.

V s.326

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 13:22:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top