eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.73

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 42
Nummer: 73


<-Forrige . Indhold . Næste->

73.

16 Jan. 1621.

Borgmestere og Raad tilholdes at have Tilsyn med, at de kgl. Forordninger overholdes.

Til borgemestere och raad wdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, efftersom wij wdj adtschiellige maade komme wdj forfaring, mange imod woris wdgangne forordninger att handle och sig forgribe och iblant andett med wd- och indskiben aff adtskiellige forbudne ware saauell som och andre forordninger, som wore wndersaatter induonere herudj byen till gaffnn och beste giortt ere, huormed i som øffrighedenn herudj byen burde flichtig och tilbørlig agt och indseende haffue, effterdj i derfore aff huis sagefald, i saa maader forbrydis, haffuer och niuder eders wise anpartt, thj bede wij eder och wille, attj dermed hereffter haffuer bedre och tilbørlige indseende, att i saadanne eller anndre maader intett imod woris wdgangen forordninger foretagis eller tillstedis, ahnseendis dersom wij sielff foraarsagis nogenn att befalle med saadant att haffue tillseende, wij da iche ere tillsindtz eder, aff huis i saa maader wdenn nogen eders tillgiørelse kand opspørgis eller forfaris, nogen andiell eller rettighed att lade følge eller bekomme. Hereffter i eder wnderdannigst kand wiide att rette. Dermed etc. Haffniæ den 16 januarii anno 1621.

Sæl. Tegn. XXI. 549.

V s.42

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 18:18:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top