eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.724

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 321
Nummer: 724


<-Forrige . Indhold . Næste->

724.

20 Juli 1648.

Om Arbejde paa Befæstningen.

Til Christen Skeel.

F. 3. Wor gunst tilforn. Efftersom adelen her vdi wort land Sæland haffuer vdloffuet aff huer 200 tdr. hart korn, de haffuer, en karl at wilde vdgiøre, som paa festningen her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn kunde paa 4 maaneders tiid arbeide, eller en rdlr. om wgen till en dyctig karl at leye at wilde vdgiffue, da bede wi dig och naadigst wille, at du med forderligste adelen i bemelte wort land Sæland tilskriffuer om en dyctig karl aff huer 200 tdr. hart korn, de kunde haffue, till den 24 augusti førstkommendes endeligen hiid till wor kiøbsted Kiøbenhaffn att fremskicke och samme karle med nødwendig skouffl och spade och nødtørfftig vnderhold forsiuner eller och en rdlr. i stedet till en anden dyctig karl paa samme wort arbeid at leye hver vge fremskicker, dog effterdi det er sildig paa aaret, waar best, at de, penge giffue wille, dennem strax wille paa en eller tu terminer effter huer andre fremskicke, paa det des meere arbeid paa en tiid kunde foretages, och skulde samme penge till os elskelig Axel Wrup till Beltebierg, wor mand, tiener och befallingsmand vdi vor festning Christianopel, leffueres. Hafniæ 20 julij 1648.

Sæl. Tegn. XXXI. 4.

V s.321

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 10:45:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top