eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.722

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 320
Nummer: 722


<-Forrige . Indhold . Næste->

722.

22 April 1648.

Søpas for Gødert Brams Skib til Spitsbergen.

Til Gødert Bram.

Danmarcks rigis raad giører witterligt, at efftersom Gøddert Bram, borger och indwaaner vdi Kiøbenhaffn, acter sit skiib Charitas kaldet till Spidtzberg paa hwalfang at afferdige, som Ede Sinnesen er commandeur och skipper paa, och siden effter leiligheden tillbage igien, thi bede wi wenligen Danmarckes och Norges riigers wenner och naboer saa och biude och befaler forskreffne riigers admiraler, skibs capitainer och vdliggere i søen saa well som fougder, embidtsmend och alle andre forskreffne riigers vndersaatter, som forskreffne Ede Sinnessen paa samme reise hender for at komme, at i hannem med forskreffne skiib och alt indhaffuendes lader passere och repassere, ey giørendes hannem derpaa nogen forhindring, och dersom hand aff storm och wweir indtrenges vdi nogen eders haffner, i da for billig betallning wille vndsette hannem med folck, ancker, toug, fætallie och huis andet, hand kand behøffue och eder om anmoder, det wille wi med forskreffne riigernes wenner och naboer vdi slige eller andre maader igien forskylde. Hafniæ 22 aprilis 1648.

Sæl. Tegn. XXX. 20.

V s.320

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 10:35:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top