eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.719

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 319
Nummer: 719


<-Forrige . Indhold . Næste->

719.

28 Dec. 1647.

Om Undersøgelse af om der findes Vandrender gennem en Hieronimus Phal overdraget Grund.

Til hoffmester.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskelig Hieronymus Phal, wor wognmester, vnderdanigst giffuer tilkiende, huorledis nogle Kiøbenhaffns byes render aff marcken ind i byen skall gaa igiennem den pladtz, som wi hannem naadigst inden for det ny werck for vndt haffuer och hand allerede et hus paasat, med vnderdanigst begiering, wi borgemester och raad i wor kiøbsted Kiøbenhaffn wille lade befale den anordning at giøre, at samme wandrender fra den hannem bewilgede pladtz maatte tages, och wandet igiennem de almindelige tilforordnede gader i byen ledes, paa det bemelte render hannem ey skulde were till skade, om de en gang brøstfeldige bleffue och hielpes skulle, efftersom de vnder hans bygning skall were lagde, da bede wi eder och naadigst wille, at i den tilforordnede wandkickere lader tilholde des beskaffenhed at forfare och siden sig der om at ercklere om och huorledes det best skee kand vden andres klage och skade. Fredericksborg den 28 decembris 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 297.

V s.319

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 09:57:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top