eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.711

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 316-317
Nummer: 711


<-Forrige . Indhold . Næste->

711.

7 Okt. 1647.

Befaling til Rigens Hovmester om forskjellige Ting, saasom Vejen ved Vartov, Forbud mod Bebyggelse udenfor de ny Befæstninger osv.

Til riigens hoffmester.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Wi bede eder och naadigst wille, at i borgemester och raad vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn saa wel som forstanderen vdi Warto tilholder, at de med forderligste flyer steenbroen wed forskreffne Warto, som woris wey altiid falder baade till och fra forskreffne Kiøbenhaffn. Efftersom forskreffne borgemester och raad haffuer forløffuet en slagter at bygge och bo vden for det ny werck, som i aar er anlagt, huortill de dog ingen mact haffuer, da wille wi naadigst, at i forskreffne slagter igien skall lade iage der fra. De Muskowitiske gesanter, som nyligen ere ankomne, wille wi naadigst, at i more solito skall lade tractere. Baadsmendene wille wi och naadigst, at i skall vndsette lade med fætalie, efftersom riigens raad, som i forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn tilstede ere, formeener eder at wiide raad der till. Efftersom der och for nogen tiid siden hos rentemesterene er bestilt en andeel haffre till woris fornødenhed her, da wille wi naadigst, at i den skall

V s.316

lade befordre, at den med forderligste hiidkommer. Fredericksborg den 7 octobris 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 263.

V s.317

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jun 7 09:36:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top