eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.71

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 38-39
Nummer: 71


<-Forrige . Indhold . Næste->

71.

19 Sept. 1620.

Om Villum Doppes Enkes Efterladenskaber.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att os elskelige M. Ernst Millen, woris liffskreder, wnderdannigst for os haffuer ladett berete, huorledis der skall mistuillis om arffue och skiffte, som hanns høstruis forige hosbundtz moder, affgangne Kierstine Jonsdatter, och hindis søster, affganngne Karine Jonsdaatter, som dennom arffueligenn skulle were tillfaldenn effter dieris affgangne søster Mette Willom Doppis, dis leiglighed i wdaff hans indlagde wed hanns fuldmechtige ydermeere kannd haffue att erfare. Tha bede wij eder, wille och hermed befalle, att naar forskreffne M. Ernst Millen samme arffuesag med huis ydermere thilltalle, hand eller forskreffne hans

V s.38

fuldmechtige kand haffue till forskreffne Willom Dop, for eder wdj rette lader inndsteffne, i da dennom for eder tager och grandgiffueligenn forfarer dis leiglighed och sidenn kiender och dømmer derudj huis christeligt, billigt och rett kannd were. Dermed etc. Haffniæ den 19 septembris anno 1620.

Sæl. Tegn. XXI. 530.

V s.39

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 17:56:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top