eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.70

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 38
Nummer: 70


<-Forrige . Indhold . Næste->

70.

19 Avg. 1620.

Borgmestere og Raad skulle undersøge Gyldigheden af et Skøde paa en Bondegaard.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffnn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att efftersom neruerendis breffuiser Niels Knudsenn och Niels Anndersen ere med førderligste wnderdannigst tillfredtz att indsteffne en skiøde for eder wdj rette, som affgangne Peder Frandtzen wdj Kiøbennhaffn den 6 septembris anno 1604 haffuer wdgiffuit till Feder och Troels Nielsenn wdj Astrup paa forskreffne Astrup guodtz och eigenndomb, huilckenn skiøde forskreffne Niels Knudsen och Niels Andersen formeenner iche saa louglig att were, som dett sig bør, da bede wij eder och wille, att naar forskreffne skiøde worder i rette for eder indsteffnit, i da paa den kiennder, om den er saa louglig och richtig, som dett sig bør, och bør wed sin fulde magt att bliffue, efftersom i wille andtsuare och were bekienndt, och dett partterne giffuer fra eder beskreffuitt. Dermed etc. Ottennse den 19 augusti anno 1620.

Sæl. Tegn. XXI. 525.

V s.38

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 17:52:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top