eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.7

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 3
Nummer: 7


<-Forrige . Indhold . Næste->

7.

3 Juli 1605.

Befaling om at forkynde paa Raadhuset 2 kgl. Breve (det ene II Nr. 626).

Til borgmester och raad vdj Kiøbenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiider, att wij herhoesz tillskicke ether tuende woris forordninger, thend ene anlangendis den store wskickelighed sig her wdj byen begiffuer med wiin, tydskøll sampt kiød, sild och anden saltet filsk(!) hid till byen indføris och her sammestedz forhandlis, den anden om en taxt paa støffle och skoe, huor epther sig skomagerne her sammestedz skall haffue att rette och forholde, det j aldsammen aff hoesliggende wore obne breffue ydermere haffuer att forfare. Thj bede wij eder och wille, attj samme wore obne breffue strax med det allerførste lade læse och forkynde, saa en huer sig der epther kand wijde att rette, och attj siden haffuer alworligh och grandgiffueligh acht och indsehende, att der offuer bliffuer holdet, saa frambt i icke selffuer wille stande osz till rette. Ther etc. Haffniæ thend 3 julij anno 1605.

Sæl. Tegn. XX. 26-27.

V s.3

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn apr 27 20:09:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top