eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.699

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 312-313
Nummer: 699


<-Forrige . Indhold . Næste->

699.

22 Juli 1647.

Om Levering af forskellige Ting til Børnehuset og om dets Vandfald.

Rentemesterne finge breff anlangende at handle med forderligste enten med Knud Pederssen vdi Timmerup paa Amager om tuende heste till hampe- och walckemøllen i Tucthuset eller och med andre, huor der tienlige heste bekommes kand, och dennem lade betale och dennem siden Peder Hendrickssen tilstille, saa och at de enten med Augustinus Peterssen eller andre skomagere vdi Kiøbenhaffn, som best kiøb giffuer, skall handle om skoe till børnene vdi Børnehuset; dersom och nogen aff dennem vdi betalling barck wille begiere, da

V s.312

skall de der vdi søge Hans Mayestets beste. Till skall der bestillis træskoe till børnene, som de bruge kand herforuden. De skall och tilholde m. Hans Ahnemøller at besictige och forferdige lade huis vdi forskreffne Børnehus nødtørfftig fornøden giøris med opfylling och steenbroliggen, føreud de rendesteenkiister vden for porten vdi streden bliffuer nedersat hen ad Amager torff, paa det wandet kand haffue sin vdfald aff gaden, huortill skall tagis aff de kampesteene, som opbrydes wed Holmens kiercke, och dertill brugis, saa wiit fornøden giøris. Fredericksborg den 22 julij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 229.

V s.313

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 6 09:03:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top