eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.696

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 311-312
Nummer: 696


<-Forrige . Indhold . Næste->

696.

19 Juli 1647.

Om Underfogdens Løn for Indkrævelse af Bøder.

Til byfougden Claus Raffn i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom du tilforne vnderdanigst haffuer ladet anholde, at vnderfougden vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn maatte indkreffue huis penge, der effter woris recessis indhold aff dennem, som skencker wiin till brylluper, till hospitalet skulle vdgiffues, efftersom det dig selff fast wmueligt waar der med at haffue indseende for andre wore och byens bestillinger, da ere wi naadigst tilfreds, at forskreffne vnderfoget forskreffne penge till hospitals beste maa indfordre, dog skall hannem ingen løn derfor aff hospitalet giffues, efftersom de fattige, huis dennem forvndt er, nocksom selff behøffuer; mens huis bekostning der paa fornøden giøris, skal aff dennem betales, som sig fortraaden och nachlessig lader befinde paa hans ansøgning at erlegge, huis recessen dennem for wiinskencken till brylluper at vdgiffue tilholder. Wille dog derhos naadigst, at du skall haffue tillbørlig indseende med, at forskreffne vnderfouget med fliid

V s.311

indkreffuer, huis hospitalet med rette derfore kand tilkomme, eller och hos dennem, som nachlessig och fortraaden sig lader befinde med at vdgiffue, huis recessen dennem for forskreffne wiinskencken at vdgiffue tilholder, derfore paa tillbørlige steder tiltaler och wed low och rett det hos dennem søger. Fredericksborg 19 julij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 227.

V s.312

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 6 08:54:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top