eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.695

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 310-311
Nummer: 695


<-Forrige . Indhold . Næste->

695.

14 Juli 1647.

Om Istandsættelse af Vejen til Roskilde.

Til Oluff Brockenhus.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi idag med forvndring saa den reparation, som giøris paa weyen imellem Roskild

V s.310

kier och wor kiøbsted Kiøbenhaffn, i synderlighed at den icke giøris saa bred, at tu wogne kand komme huer andre der paa forbi, saa at gryffterne, som begge siider derwed forferdiges, icke giøris som de burde, da bede wi dig och naadigst wille, at du lader haffue god och flittig indseende med, at weyen saa wel som broene, huor de repareris och forbedris, giøris saa brede, at tu wogne der paa kand komme huer andre forbii, saa och at gryfftene giøris effter en snor liige vd saa wiit som skee kand, icke vdi krinckelkroge, som nu skeer; wille och derhos naadigst, at du steenbroen imellem Walby och Peblingsøen skall lade straxen reparere, och de huller, som offuer alt derpaa findis, effterkaste, der till best kand brugis den iord, som tages aff gryffterne paa begge siider aff forskreffne bro, efftersom forskreffne gryffter dog endeligen wille rensis och paa ny opkastis, huor fornøden giøris. Det samme faar och i act at tagis med de andre steenbroer her paa leenet. Vnder forskreffne steenbro skall och giøris en rende aff egefieler, icke wiit fra forskreffne Peblingsøe, at det wand, som der staar hart hos, kand haffue lob der igiennem. Huor och andensteds wand findis, som wdlob behøffuer, will och giøris liigesaadanne render; wille och derhos, at weyen fra Waldby hiid skall liggis liigefrem vd med gierden och icke saa wiit vd imod stranden i krinckelkroge, som den nu gaar. Hafniæ 14 julij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 225.

V s.311

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 6 08:47:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top