eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.69

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 37-38
Nummer: 69


<-Forrige . Indhold . Næste->

69.

21 Marts 1620.

Morten Vedsels Gaard skal gøres ryddelig, at Kristoffer Urne kan flytte derind.

Lauridtz Mogensen, byfougitt herudj Kiøbenhaffn, fich breff, att efftersom Christoffer Whrne, renntemester, skall haffue sig tillforhandlitt denn gaard her udj byenn, som salligh Mortenn Wedtzell

V s.37

iboede, da beder Hans Mayestet hannom, att hand nu strax med kiemnerne och fire andre borgere sammestedtz flichteligen registerer altt huis goedtz, som findis wdj samme gaard saa och guodtzitt aff gaarden strax lader wdføre och andenstedtz henlegge, huor dett wdj guod foruaring kand were, indtill forskreffne affganngne Mortenn Wedtzels creditores tillstede kommendis worder, och gaarden aldiellis rydelig lader giøre, saa hand sig der jnd kand begiffue. Dermed etc. Haffniæ den 21 martj anno 1620.

Sæl Tegn. XXI. 503.

V s.38

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 17:49:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top