eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.689

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 309
Nummer: 689


<-Forrige . Indhold . Næste->

689.

20 Juni 1647.

Istandsættelse af Vejen til Frederiksborg.

Arndt von der Kula fick breff anlangende at lade rømme aff kongens wei fra Kiøbenhaffn till Fredericksborg saa wel som derfra till Croneborg, saa wiit hans leen wedkommer, alle de løse steene, som der paa findes, item alle de steene, som ligger i jorden och mand kiørende kand støde sig paa, huor och weyen er noget vdkiørt, saa at sporet er smaller end det bør at were, der skall den giøris bredre; de backer, som mand skall op och neder aff och ligge fulde med løse steene och icke med sand kand slettis, fordi wandet, naar stor regn er, saandet bort skyller, saa at steenene siden ligge bare, skall med soeder saa gode, som de i skowen er at bekomme, beliggis, huilcket altsammen skall skifftis imellem bønderfougderne, saa mand kand wiide, huem mand haffuer till at tale, naar weyen icke findis som befalet er. Saa och at hand en pladtz till huserom och en kaalhawe skulle strax lade rømme strax op till den ny dam paa hin siide dømmingen. Fredericksborg 20 junij 1647.

Liige saadant et breff fick Oluff Brockenhus at lade reparere kongeweyen fra Kiøbenhaffn till Fredericksborg och Croneborg, saa wiit hans leen wedkommer, mens om den pladtz till huserom bleff till hannem intet ommeldet.

Oluff Brockenhus fick breff anlangende at lade forferdige den wey med gode breede gryffter paa begge siider, som gaaer fra den store dam wed Wartow och neder till det ny werck, som Axel Wrup till Belteberg etc. er befalet at lade arbeide paa. Fredericksborg 20 junij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 216.

V s.309

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 6 08:34:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top