eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.680

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 306
Nummer: 680


<-Forrige . Indhold . Næste->

680.

23 Maj 1647.

Der skal godtgjøres Peder Svenske endel af hans Reparationer paa Ladegaarden.

Til Oluff Brockenhus och m. Hans Ahnemøller.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom Peder Swendske, som woris Ladegaard her for wor kiøbsted Kiøbenhaffn haffuer pactet, vnderdanigst lader begiere, at hannem maatte got giøris vdi hans affgifft huis flickerie hand her paa woris Ladegaard haffuer ladet giøre, da effterdi wi icke wiidere till sinds er at got giøre end huis der endelig reparation behøffuede och os at vnderholde wedkommer, bede wi eder och naadigst wille, at i med forderligste forskreffne flickerie och arbed med fliid beseer och eder siden imod os vnderdanigst erklerer, huor wiit der fornøden weret haffuer och noget aff det, som giort er, hannem selff wed liige at holde wedkommer, at wi os siiden derpaa wiidere kunde wiide at resolvere. Hafniæ den 23 maij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 188-89. Af et Brev af 1 Juli (Sæl. Tegn. XXIX. 220) ses det, at han fik 184 1/2 Rdl. 28 Sk. i Godtgørelse.

V s.306

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jun 6 08:01:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top