eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.68

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 37
Nummer: 68


<-Forrige . Indhold . Næste->

68.

21 Feb. 1620.

Der skal ydes Havnepenge i Kristianshavn til at vedligeholde Brokarrene og den lange Bro

Til Jacob Mickellsen, kongelig maiestets tholder.

Wor gunst tilforn. Wiidt, efftersom wij nu haffuer ladett forferdige nogle nye broekar wnder denn lannge broe offuer till Christiannhaffn, hauffnerne och opskibningen paa begge sider till beste och bestyrkellse, da bede wij dig och wille, attu hereffter till forskreffne broekard och broe wed lige att holde optager och annammer lige saa mange haffne pendinge, som os elskelige borgemestere och raad paa hauffnernis wegne wdj wor kiøbstedt Kiøbennhaffn ahnnamme lader, huilcke du saaledis aarligenn haffuer dig till regennskab att føre. Dermed etc. Haffniæ den 21 februarii anno 1620.

Sæl. Tegn XXI. 494.

V s.37

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 5 17:46:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top