eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.675

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 303
Nummer: 675


<-Forrige . Indhold . Næste->

675.

11 Maj 1647.

Underfogden skal have Tilsyn med, at der ikke skænkes Vin til Bryllupper.

Til bispen och de tu eldste borgemestere i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom byfougden her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn sig vnderdanigst beklager, at det hannem for hans bestillings wiitløfftigheds skyld wmueligt er at haffue indseende med dennem, som till dieris brøllupper her vdi byen skencker vin, och derfor de paabudne penge till hospitalet at indsamle, som woris sidste reces hannem tilholder, da wille wi naadigst, at wnderfougden her vdi byen derpaa her effter skall haffue tilbørlig indseende, och pengene, som derfor vdgiffuis, de fattige till beste indfordre; vdi betractning och hannem her vdi byen det at giøre fast wiitløfftigere at falde end vdi de andre smaa kiøbsteder, huor alleene faa brylluper skeer, da wille wi naadigst, at i paa middel och weye skall were betenct, huorledis hannem for saadan hans wmage, som hospitalet till beste skeer, noget till løn forvndes. Hafniæ 11 maij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 175.

V s.303

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 5 12:48:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top