eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.674

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 302-303
Nummer: 674


<-Forrige . Indhold . Næste->

674.

7 Maj 1647.

Det forbydes at tilkaste Brøndene.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiide maa i, at wi med stor forvndring erfarer, at i skall tilstede borgerskabet her i byen, at de kaster dieris brynde till igien, det wi eracte at were en whørt stycke aff øffrigheds personer, som meere skulde holde borgeriet till at giøre brønde end at tilstede borgerskabet at kaste dennem till igien, som allerede giort er, huorfore i strax skall were om, at sligt icke alleeniste indstillis, mens at de brønde, som allerede heele eller halfft fyldte ere, inden førstkommendis Johannis igien kommer i dieris

V s.302

forrige stand vnder 500 rdlrs. straff till cronen for huer brønd, som forsømbt bliffuer. Hafniæ den 7 maij 1647.

Claus Raffn, byfoget i Kiøbenhaffn, fick breff anlangendis at lade haffue god och flittig indseende med, at det forberørte om brøndene aff borgerskabet effterkommis och i werck settis, dersom och nogen nachlessig eller forsømmelig hervdinden findes, da paa Hans Mayestets wegne at tale paa sagen och dom offuer dennem derfore hende. Hafniæ 7 maij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 173.

V s.303

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 5 12:44:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top