eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.673

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 302
Nummer: 673


<-Forrige . Indhold . Næste->

673.

22 April 1647.

Om Tilsyn med Gader og Veje.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom stor wreenlighed findis paa gaderne her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och woris alworlig och kongelig anordning derom wactet befindis det icke at remederis, da bede wi eder och naadigst wille, at i lader haffue tilbørlig indseende med at gaderne offuer alt vnder høieste straff reen holdes, saa frembt i icke selff 1000 rdlr. derfore till os will haffue forbrut, om hereffter icke derpaa boed raades och saadan wskickelighed remederis, huoreffter i eder kand haffue at rette och for skade at tage ware. Er herhos woris naadigste willie, at i weyene vden Westerport skall lade fly, saa at mand om høsten der kand komme fort, det och best er, at det med en fortinges; effterdi och aff rendesteenenis wliighed her vdi byen stor wleilighed foraarsages, da wille wi naadigst, at i dennem offuer alt skall lade ligge effter ingenieurens anledning, huor till de, som der hos boer, vden vnderskeed skall contribuere. Hafniæ 22 aprilis 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 168-69.

V s.302

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jun 5 12:39:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top