eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.672

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 301-302
Nummer: 672


<-Forrige . Indhold . Næste->

672.

21 April 1647.

Adelen opfordres til at komme til Hjælp ved Befæstningen.

Til riigets raad i Sæland.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wi eder naadigst tilforne haffuer befalet ridderskabet her vdi Sæland at forskriffue och dennem paa wore wegne allehaande da at forgiffue, saa effterdi dette heele kongeriige icke liidet mact er paa liggendis, at Kiøbenhaffns fortification allworligen bliffuer med allerførste fortagen och paaarbeidet, wille wi och naadigst, att i da ochsaa ridderskabet

V s.301

saadant lader forstaa och aff dennem begiere, at de det snareste mueligt den vdloffuede hielp, som de tilforn aff huer 200 tdr. korn tilsagt haffuer, med nødwendig redskab, som der till bruges skulle, wille lade fremkomme och sig foreene, huorledis de formeene saadant bequemmeligst aff alle och huer kunde wforsømt i werck stilles, paa det sommeren icke skulde forløbe och saadan høy nødwendig arbeide bliffue forsømmet. Hafniæ den 21 aprilis 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 167-68.

V s.302

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 3 20:10:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top