eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.670

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 301
Nummer: 670


<-Forrige . Indhold . Næste->

670.

24 Marts 1647.

Om Gadernes Renholdelse og Brolægning.

Til Claus Raffn, byefoget i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiid, at wi naadigst wille, at du strax det saa anordner, at gaderne her vdi byen bliffuer reene holdene, och dennem, som i adelens gaarde boer, liige saa wel som de andre tilholder det samme vnder den sædwaanlige byens straff at giøre. Dersom rendesteenene ere foerede med tømmer, da skall de oben obnes och reensis, och der som de store rendesteene, wed torffuet och anden steds, som ligger tuert for gaden, findes, de skall och reensis och med ny plancker offuerleggis. Steenbroerne skulde och repareris, huortill wi selff naadigst en brolegger forskriffue lade, som aff borgeriet och dennem alle, som bruger gaden, skall betalis, och at de gader och steder, som der arbeidis vdi, luckis med kæder, saa at der ingen derpaa kand kiøre, medens der arbeidis. Hafniæ den 24 martij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 152-53.

V s.301

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 3 20:04:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top