eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.669

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 300-301
Nummer: 669


<-Forrige . Indhold . Næste->

669.

24 Marts 1647.

Befaling om Vejenes Istandsættelse og Genopbyggelse af faldefærdige Huse.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wi bede eder och naadigst wille, at i vden nogen vndskylding werer tiltenckt at reparere alle de weye, som vden och inden for byen paa bemelte byes wegne eder wed liige at holde med rette tilkommer. Efftersom her och atskillige huse och gaarde vdi byen findis, som staar gandske paa fald, da bede wi eder och naadigst wille, at i dennem, som forbemelte huse tilkommer, tilholder, at de dennem med forderligste selff nederbryder och siiden andre i de steder igien opbygger eller och pladtzene, om de icke middel haffue det at giøre, till andre selger och affhender,

V s.300

som det at giøre formaaer, saa frembt de icke wille, at wi selff forskreffne brøstfeldige huse skall lade nederbryde. Hafniæ 24 martij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 152.

V s.301

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 3 19:54:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top