eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.665

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 299-300
Nummer: 665


<-Forrige . Indhold . Næste->

665.

9 Feb. 1647.

Om Slagter Christen Jensens Tilgodehavende for Kjød, der er leveret til Kongen.

Til Niels Trolle.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wi Christen Jenssen, slagter her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, en sum penge ere skyldige bleffuen for en andeel kiød, som hand till os paa nogle aars tiid forstract haffuer, och wi nu naadigst komme vdi forfaring, eder med hannem saaledis att haffue accorderet, at i till hannem 40 paar exen, parret for 30 rdlr., will affstaa med saa skiell, wi eder forskreffne summa penge vdi eders affgifft, som i os till førstkommendis Philippi Jacobi aff eders leen skyldig bliffuer, wilde korte och got giøre, da ere wi naadigst til freds dermed, och skall eder forskreffne sum penge, som forskreffne 40 par øxen (parret till 30 rdlr. beregnet) kand beløbe vdi eders affgifft, som i os till førstkommendis Philippi

V s.299

Jacobi aff leenet skyldig bliffuer, kortes och got giøris. Hafniæ den 9 februarij 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 137-38.

V s.300

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 3 19:16:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top