eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.664

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 299
Nummer: 664


<-Forrige . Indhold . Næste->

664.

31 Jan. 1647.

Forordningerne om Tiggere indskærpes paany.

Til leensmendene offuer ald Danmarck och borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi dagligen fornemmer den store wskickelighed med betlere och løsgengere offuer alt io meere och meere at tiltage aff aarsage, at woris kiere her faders salig och høilofflig ihukommelse konning Frederick den andens paa tryck vdgangen forordning dateret Hadersleffhus 1588 saa wel som woris derom nogle gange reiterede obne mandater (och vdi woris recesses anden bogs 21 capit. 2 och 3 art. indført) icke skulle billigen i act haffues och efterkommes, som det sig bør, da bede wi dig och naadigst [wille], at du forskreffne welmeente forordninger paa ny igien # vdi dit leen saa wel paa landet som vdi kiøbstederne # lader læse och forkynde och siden were tiltenct der offuer at holde, saa som du det for os acter at forsuare, och naar wi derom inquirere, huorledis deroffuer holdet bliffuer, at staa till rette som wed bør. Hafniæ 31 janvarij 1647.

# vdi borgemester och raads breff bleff indført mellem disse tegn: her vdi byen paa sædvaanlige steder.

Sæl. Tegn. XXIX 136.

V s.299

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir jun 3 19:02:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top