eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.657

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 297
Nummer: 657


<-Forrige . Indhold . Næste->

657.

11 Jan. 1647.

Om Betaling til Vartov af Afgiften for S. Jørgens Mark.

Til rentemesterne.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wider, effter wi nogen rum tiid forleden till mageskiffte haffuer bekommet fra Wartow hospital der for wor kiøbsted Kiøbenhaffn en waaning, kaldis St. Jørgens marck med dets tilhørige eng och eyendom, som siden er lagt vnder woris Ladegaard wed forskreffne Kiøbenhaffn, huorimod wi naadigst till aarlig wederlag haffuer bebreffuet bemelte hospitals fattige lemmer firesindstiffue rdlr. in specie, som aff wort rentekammer till hospitals forstanderen erlegges skulde, da effterdi wi saa well aff os elskelig hæderlig och høylærd doctore Jesper Rasmussen Brockmand, superintendent offuer Sælands stifft, som aff den idtzige hospitals forstandere Niels Pederssens till os vnderdanigst giorde indleg naadigst erfare, aldeelis intet aff samme penge paa siette aars tiid at were erlagt, och wi icke gierne seer, at de fattige nogen nød deroffuer skulle liide, bede wi eder och naadigst wille, at i giører eders største fliid, naar penge indkommer, de fattige frem for andre at contentere och fornøye. Fredericksborg den 11 janvarij anno 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 129.

V s.297

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 2 20:28:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top