eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.656

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 296
Nummer: 656


<-Forrige . Indhold . Næste->

656.

11 Jan. 1647.

Om Betaling til Hofmarskalken for nogle Oxehuder.

Til rentemesterne.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wiider, efftersom os elskelige hoffmarskalck for os vnderdanigst lader andrage, huorledis hand till Jockum Gardling, skomager, boendis i Kiøbmagergade vdi wort kiøbsted Kiøbenhaffn, en andeel oxehuder haffuer soldt och om deris betaling med hannem saadan accord giort, at hand derfor rede penge til woris hoffmarskalch selff skulde leffuere och icke os pengene quitere vdi woris gamble regnskaber, som hand hos os kunde haffue at fordre, thi bede wi eder och naadigst wille, at i forbemelte skomager allworligen tilholder, at hand strax werer tiltenct effter sin forpligt pengene for samme annammede huder till bemelte woris hoffmarskalck at leffuere, som dennem till anden sær brug haffuer at anwende. Fredericksborg den 11 janvarij anno 1647.

Sæl. Tegn. XXIX. 129.

V s.296

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 2 20:24:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top