eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.655

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 296
Nummer: 655


<-Forrige . Indhold . Næste->

655.

10 Dec. 1646.

Om Tilbagegivelse af 3 Jakob Madsen tilhørende Skibe, der ere blevne opbragte af Biskayere.

Til Hendrick Willumbssen, resident i Spanien.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Huad os elskelige Jacob Madsen, borgemester i wor kiøbstad Christianshaffn, hos os vnderdanigst lader andrage anlangendis trende hans skiibe, som de Bischayer hannem [u]billigen haffuer frataget, kandstu aff hosføyede hans supplication saa wel aff hans tieneris Mickell Frombs, som med samme skiibe fuldte, hans beretning, som dig derom skall communiceris, wiidere see och erfare, da effterdi saadant skeet er imod de imellem os och hans kierlighett kongen i Spanien oprettede fordrag, bede wi dig och naadigst wille, at du dig forskreffne Jacob Madssens sag lader med fliid were angelegen och derpaa driffuer, at forskreffne skiibe vden ophold bliffuer restitueret, och hand for denne hannem tilføyede skade billige[n] contenteret och fornøyet. Fredericksborg 10 decembris 1646.

Sæl. Tegn. XXIX. 111.

V s.296

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 2 20:20:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top