eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.652

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 294-295
Nummer: 652


<-Forrige . Indhold . Næste->

652.

7 Nov. 1646.

Der skal underhandles med flere Borgere om Forpagtningen af Færøerne.

Til rentemesterne.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom atskillige haffuer ladet hos os anholde om at bekomme wort land Ferrøe i forpactning,

V s.294

ligesom affgangne Reinholt Hanssen det hafft haffde, nemlig de tuende øffuerste borgemestere i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, Marcus Radeband, Lauridtz Hammer, Hans Selner, borger och jndwaaner dersammesteds, saa och Peder Pederssen, woris slodtsskriffuer, och Jockum Jurgens, woris cammertiener, da bede wi eder och naadigst wille, at i med alle forskreffne sollicitanter paa wore wegne handler och os siden forstendiger, huilcken aff dennem meest derfore giffue wil, efftersom wi icke til sinds ere nogen det for den priis at forvnde, som forskreffne affgangen Reinholt Hanssen det hafft haffuer. Hafniæ 7 novembris 1646.

Sæl. Tegn. XXIX. 92.

V s.295

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jun 2 20:08:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top