eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.650

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 294
Nummer: 650


<-Forrige . Indhold . Næste->

650.

30 Maj 1646.

Borgerne skulle opfordres til at levere Kobber og Tin til Tøjhuset.

Til hr. Corfitz Wldfeld.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, efftersom riiget vdi forleden krigs tiid stor skade paa stycker haffuer bekommet, och wi nu vdi denne besuerlige och wiit vdseende tiid woris kiere fæderneland til ydermeere defension och forsuar naadigst for nødigt och raadsombt eractet en fornøden artillerie igien at lade oprette, wi dog dertil ingen middel wiide, med mindre os kommis til hielp med en andeel kabbe (kobber) och tin, da bede wi eder och naadigst wille, at i borgerskabet her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn saadant paa wore wegne foreholder och med dennem handler oc accorderer, at de os och riiget med en andeel kieddel kaaber och tin, det meeste dennem mueligt er at bringe til weye, wilde komme til vndsetning, anseendis os oc riiget stor mact der paa ligger, och at de samme kieddel kaabber oc tin, som de meest kunde affsted komme, inden førstkommendis Michaelis i det seeniste vdi wort Tøyhus her for wort slott Kiøbenhaffn til os elskelig Christopher Suencke, wor tøymester her sammesteds, leffuerer, som derfor tilbørligen skall quitere. Hafniæ 30 maij 1646.

Sæl. Tegn. XXXI. 68.

V s.294

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 21:04:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top