eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.645

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 292
Nummer: 645


<-Forrige . Indhold . Næste->

645.

16 April 1646.

Om det Ostindiske Kompagnis Regnskaber.

Til rigens hoffmester her Tagge Thott, her Christoffer Wldfeld och her Christoffer Wrne.

Christ. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskelige Hans Homand, borger och jndwaaner her i wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hos os vnderdanigst lader andrage, at i nogle aar forleden paa hans och de andre Ostindiske compagnies bewinthebere vnderdanigste anmoding skall haffue bekommet woris naadigste befaling anlangende forskreffne Ostindiske compagnies regnskabers offuerhørelse och mangel, huilcken befalning dog aff eder icke endnu skall were effterkommet formedelst sidst wformodentlig indfald eller feigde, saa och førdi Jørgen Wind, som vdi samme befaling med waar, wed døden skall were affgangen, da effterdi hand aff forskreffne Ostindiske compagnies bewintheber, som om forskreffne regnskaber och mangler nogen widenskab haffue kunde, alleene er i liffue, bede wi eder och naadigst wille, at i med forderligste med forskreffne Ostindiske compagnies regnskab och mangler til ende giør. Hafniæ 16 aprilis 1646.

Sæl. Tegn. XXIX. 24.

V s.292

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 20:12:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top