eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.643

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 291
Nummer: 643


<-Forrige . Indhold . Næste->

643.

7 Jan. 1646.

Om Johan Brams Kontrakt og Brænde til Provianthuset og Bryggerset.

Til rentemesterne.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom døden nu haffuer giort en ende paa den contract, som imellem os och affgangne Johan Bram waar giort och oprettet om kaabberet i wort riige Norge, da bede wi eder och naadigst wille, at i trenger paa hans broder Gødert Bram, at hand med første giører rictighed imellem os och hannem, wille och derhos naadigst, at i forrige woris naadigste befaling til eder anlangendis forskreffne Johan Bram med forderligste skall efterkomme. Effterdi der och giøris weed fornøden til woris Provianthus och Brøgers, da haffuer wi naadigst anbefalet leensmendene paa wore slotte Kiøbenhaffn, Fredericksborg och Croneborg, at de weed der til skall lade hugge paa skouffuene och wed warende god føre det saa wel som huis allerede wed Rongsted kroe huggen ligger wed bønderne lader diidføre. Flensborghus 7 janvarij 1646.

Sæl. Tegn. XXIX. 2.

V s.291

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 20:01:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top