eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.640

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 289-290
Nummer: 640


<-Forrige . Indhold . Næste->

640.

2 Okt. 1645.

Det skal undersøges, om der bor andre i Baadsmandsboderne end de, der skulle bo der.

Til Christopher Lindenow.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom baadtzmendsboderne inden och vden byes ere bygte til baadtzmendene, som os tiener, da wille wi naadigst, at du strax med skipper Rasmus skall lade giøre hussøgning der vdi til at erfare, om der andre findis, som os intet wedkommer, huilcke wi naadigst wille, at du skall affskaffe och andre

V s.289

vdi dieris sted igien der indsette, och skall du lade optegne och neffne enhuer wed naffn och tilnaffn, som der vdi boer, saa wel som lossamentet med det, som derpaa malet er, anseende wi ingen anden folck der vdi haffue wille; och skall siden huer St. Mickelis dag vdi woris kammer indleffueris en rictig fortegnelse och designation paa alle dennem, som besidder samme woris boder, huoreffter du dig haffuer at rette. Hafniæ 2 octobris 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 448-40.

V s.290

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 18:49:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top