eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.637

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 288-289
Nummer: 637


<-Forrige . Indhold . Næste->

637.

19 Avg. 1645.

Letfærdige Kvindfolk skulle sættes paa Vand og Brød i Stadskældren.

Til byfogden.

Christ. 4tus. Efftersom wi komme vdi naadigst forfaring, at der løbber mange quindfolck omkring her vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn saa wel som vden for, som vnder det skin, at de haffuer allehaande fruct at selge, bedriffuer dieris letferdighed med karlfolckene, da er woris naadigste willie och befalling, at du dermed skall haffue flittig indseende och dennem, som saadant hereffter at giøre sig

V s.288

vnderstaar, andre til affsky och exempel paa nogle dagers tiid lade sette vdi stadtskielderen och spiise paa vand och brød; wille och derhos naadigst, at huis fruct, som selgis, i huad naffn det och neffnis kand, skal selgis hereffter paa de steder och aff dennem, som tilforn altid brugeligt weret haffuer. Hafniæ 19 augusti 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 415-16.

V s.289

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 18:32:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top