eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.632

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 286-287
Nummer: 632


<-Forrige . Indhold . Næste->

632.

4 Avg. 1645.

Om Voldenes Istandsættelse.

Til Knud Wllfeld.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi naadigst erfarer, at de, som arbeider vdi det ny werck for Nørre port, skall

V s.286

behøffue nogle fiæle til stillinge for wercket, och at der skall ligge en andel aff byens deeler vden for Øster port vdi det ny werck, da bede wi dig och naadigst wille, at du forskreffne fiæle dertil lader bruge, indtil borgerskabens wercker vden Nøre port kommer saa wiit, at de selff behøffuer dennem. Effterdi och stor brøstfeldighed findis paa byens wolde, och de derforuden icke saadane ere, at soldaterne eller borgerskabet der kand bruge sit gewehr, om fornøden giordis, anseende brystwernet icke er ferdig, och der icke heller er banquet inden til, da bede wi dig och naadigst wille, at du borgemester och raad saa wiit mueligt tilholder, at de det til dieris egen defension lader forferdige. Effterdi saa och her paa woldene offuer alt fattis skandtskurffue, som dog icke wel nu kand bringis til weye, da wille wi naadigst, at du hos borgerskabet skal lade bringe til weye vdi dets sted saa mange gamle wiinfader, heele och halffue tønder, som mueligt er at bekomme, huilcke du siden kand lade fylde med jord och vdi steden for skandtskurffue lade sette paa woldene, huor fornøden giøris. Hafniæ 4 augusti 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 409.

V s.287

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 17:47:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top