eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.624

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 284
Nummer: 624


<-Forrige . Indhold . Næste->

624.

6 Juli 1645.

Bønderne forskaanes imod en Pengeafgift for at arbejde paa Udenværket ved Vartov.

Til Niels Wind.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom bønderne her vdi lehnet sig vnderdanigst beklager, at de det butenwerck, som weed Wartow begynt er, huorpaa de och hiid indtil arbeidet haffuer, icke vden dieris største skade at kunde fuldbringe aff den aarsag dieris høst nu tilstunder, mens heller sig erbyder at giffue penge, da effterdi wercket med forderligste faar at giøris, wille wi naadigst, at du aff bønderne, som det skulde forferdige, lader opberge et hundrede och tresindtstyffue rdler., anseende der saa mange roder er, en rdler. paa huer roede beregnet, saa wille wi giøre den naadigste anordning, at soldaterne det skall fuldgiøre och bønderne derfor forskaanes, huilcke forskreffne 160 rdler. du siden os elskelige Knud Wldfeld til Suendstrup, wor mand, tiener, krigs commissario och befallingmand offuer Thønsberg leen, der til haffuer at tilstille. Hafniæ 6 julij 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 391.

V s.284

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 12:05:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top