eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.621

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 282-283
Nummer: 621


<-Forrige . Indhold . Næste->

621.

7 Juni 1645.

Forholdsregler til Byens Bevogtning.

Til Knud Wlfeld, krigs commissarius.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wi bede dig och naadigst wille, at du retter din leilighed effter at haffue tilbørlig opsigt med militien oc wacten her i byen; i synderlighed wille wi, at du dennem,

V s.282

som aff borgerskab holder wact, skal tilholde, at de bliffuer der weed vden nogen vndskylding, indtil de igien affløses; skall och haffues flittig indseende mest vdi denne tiid paa dennem, som vdi borgernis sted drager paa wacten och icke haffuer soret fahnen meget mindre byen, att aff dennem intet wtilbørligt begaaes eller foretages; effterdi och butenwerckerne paa den østre och westre siide saa wiit ferdig ere, at dervdi med mindre folck och wmage kand holdis wact end i byen, da wille det haffuis i act, at det vdi tiide skeer, saa och att samme wercker forsørgis med corps des gardes och sentinelhuse; vdi betracktning och att alle de, som søger Kiøbenhaffn, kand komme ind och vd aff den Øster och Wester port, och det werck vden for dammen, som gaar vd ad weyen til wort slott Fredericksborg, wil haffue tiid til at bringis i sin esse, da eracter wi sickerst at were, att Nørre port indtil paa wiidere anordning tilluckes och broen paa samme demning optagis. Hafniæ 7 junij 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 369.

V s.283

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn jun 1 11:56:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top