eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.619

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 282
Nummer: 619


<-Forrige . Indhold . Næste->

619.

25 Maj 1645.

Der skal indlægges en Esquadron til Hest i Indkvartering.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom wi baade naadigst erfarer den suendske floede fra Stockholm at were vdi søen och paa denne provintz vdi synderlighed att skulde haffue anslag, och de andre kiøbsteder, som effter den aff commissarierne her vdi landet giort och aff os siden naadigst approberet taxt en stor indquartiering haffuer, den och at vdstaa sig gierne erbyder, dersom denne by pro quota med dennem maa drage lasten, det wi och vdi sig selff billigt eracter och derforuden befinder vdi denne tiid nødigt at were en squadron til hest til denne byes forsickring her at indlegge, da wanseet eder meere at holde med rette kand tilkomme, bede wi eder och naadigst wille, at i offuer huis allerede vdloffuet er til en squadron til hest, som med første skall hiid indkomme, lader giøre her fornøden quartier ocb wnderholding. Hafniæ 25 maij 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 362.

V s.282

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 21:45:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top