eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.618

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 281
Nummer: 618


<-Forrige . Indhold . Næste->

618.

22 Maj 1645.

Om Udredningen af en Kopskat.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Huad enhuer vdi den nu bewilgede och paabudne hoffuet skatt for sig och sine at vdgiffue tilkommer, kand i aff hosføyede designation wiidere see och erfare, thi bede wi eder och naadigst wille, at i aff borgerne, dieris quinder, børn, tienistefolck och alle andre, som sig her i wort kiøbsted Kiøbenhaffn opholder, som offuer 15 aar ere och forskreffne mandtals penge bør at vdgiffue effter forskreffne designations indhold, dennem lader opberge vdi reede penge och inden en maanedts tiid effter propositionens dato nemlig fra den 15 maij sidst forleden at regne paa woris rentekammer leffuere med rictig mandtall och specification paa alle personer, huor aff i och vdi woris cancelie et copie vnder eders hender skall indskicke, haffuendis vdi god act, at hermed ingen vndersleff skeer och at enhuer her vdinden vdi rette tiide erlegger, huad hannem at erlegge tilkommer, saa frembt de, som dieris egne eller andris alder icke retteligen angiffuer, icke derfor wille stande til rette, och for huer aar de forsuiger, giffue os j rdler., huorom och huos presterne kand haffuis vnderretning. Hafniæ 22 maij 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 359-60.

V s.281

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 20:25:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top