eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.613

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 279-280
Nummer: 613


<-Forrige . Indhold . Næste->

613.

30 April 1645.

Karl van Mandern maa faa sin Svigerfaders efterladte Gods.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelige Carl von Mandel vnderdanigst lader giffue tilkiende, huorledis hans hustruis fader, Nicolaus Fern, wed døden skall were affgangen och hans effterlatte boe och goedts aff eder registerit och vnder laas och lyckelse hensat, med vnderdanigst begiering, at hannem vden wiidere ophold forskreffne goedts dog med rictig registering maatte følgactig were,

V s.279

efftersom det meesten skall bestaa vdi specerie och anden kiøbmands ware, som vden tilsiun letteligen forderffuis, och [han och] hans moder ere derforuden de største creditorer, da bede wi eder och naadigst wille, at i hannom forskreffne hans hustruis faders effterlatte boe med rictig registering lader følgactig were, dog at hand tilforn effter hans egen erbydelse sig skrifftligen obligerer och forbinder alle och enhuer, som derpaa for arffuepart eller andet kand befindis med rette at prætendere, rictig at contentere och fornøye, som det sig bør. Hafniæ den 30 aprilis 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 343.

V s.280

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 20:07:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top