eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.609

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 278
Nummer: 609


<-Forrige . Indhold . Næste->

609.

17 April 1645.

Enhver Borger skal proviantere sig paa 6 Maaneder, og Voldene skulle istandsættes.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wi bede eder och naadigst wille, at i borgerskabet hervdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn alworligen tilholder, at enhuer aff dennem provianterer sig paa sex maaneders tiid vdi det allerringeste; wi wille och naadigst, at i med forderligste skall lade med fliid forfare, om saadan woris naadigste befalning effterkommis saa och huor meget proviant en huer her boendis nu haffuer i forraad, och eder siden derom vnderdanigst erklerer, efftersom och den største nød det vdkreffuer och eders egen welferdt dervdi bestaar, at byens wolde med butenwercker med allerførste bliffuer forferdiget, da forseer wi os naadigst til at borgerskabet vden nogen vndskyldning eller foregiffuende aff mangel aff materialia eller andet dennem med allerførste lader forferdige. Hafniæ 17 aprilis 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 332.

V s.278

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 19:52:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top