eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.605

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 277
Nummer: 605


<-Forrige . Indhold . Næste->

605.

15 April 1645.

Der skal gøres Undersøgelse af, hvormeget Ostindisk Kompagni skyldte Jakob Mikkelsen og Crappei.

Til Jacob Mickelsens och Crappeis arffuinger.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Efftersom der begiffuer sig jrring och trette imellem affgangne Crapei och Jacob Mickelssens arffuinger, 3000 rdlr., 10000 pd. pebber, huorledis de samptligen vnderdanigst er begierendis de regenskaber, som offuer det Ostindiske compagnie ere giorte til effterretning och opliusning i sagen, da effterdi forskreffne regenskab berettis at were vnder laas och lyckelse vdi forskreffne affgangne Crapeis gaard, och at i der til skall haffue nøglerne, beder wi eder och naudigst wille, at i nogle renterieskriffuere tilforordner vdi de interesserendis offuerwerelse, som forskreffne regenskaber kand optage, efftersee och oplede och parterne fra dennem giffuer beskreffuitt huis effterretning, de dervdinden til sagens opliusning finder. Hafniæ 15 aprilis 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 330.

V s.277

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 19:21:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top