eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.601

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 275
Nummer: 601


<-Forrige . Indhold . Næste->

601.

25 Marts 1645.

Om Voldenes Istandgørelse og Mønstring.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Wi bede eder och naadigst wille, at i med allerforderligste lader reparere och ferdig giøre woldene herom byen, som fast offuer alt findis brystfeldige, i synderlighed imod woris haffue och for Nørre port, huor och ingen wercker ere, dog der fornøden giøris, anseende woldene fast offuer alt ere obne, och fra den runde kiercke kand giøris stor skade; naar woldene och ere reparerede, wille wi giøre den naadigste anordning, at i dertil skall bekomme fornøden skandtzkurffue, efftersom wi och naadigst haffuer befalet os elskelig Hans Lindenow till Iffuersnes, Iffuer Wind till Nørholm, her Jørgen Brahe till Huedholm, ridder, och her Frederick Reedtz till Tygestrup, ridder, wore mend, raad och befallingsmend paa wore slotte Calundborg, Lundenis, Hagenskow och Wordingborg till den 27 martij førstkommendis at skulde holde general munstring her vdi byen, da bede wi eder och naadigst wille, att i retter eders leilighed effter, at munstringen till forskreffne tiid wfeilbahr foretagis och skeer. Hafniæ den 25 martij 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 315.

V s.275

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 19:08:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top