eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.60

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 33-34
Nummer: 60


<-Forrige . Indhold . Næste->

60.

11 April 1619.

Fra Tugthuset skal leveres Garn til Køge til at væve Segldug af.

Til Key Randtzow, Mogens Pax och Christoffer Basze.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wy bede dig och wille, attu wdi Tugtthusett her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn lader ahnnamme 3 1/2 lispund, 6 schaallpund hørgarn och 4 1/2 lispund, sex schaallpund blaargarnn, houraff du wdi wor kiøbsted Kiøge skall lade weffue thill wortt behoff seigelldugh epter den prøffue, din thiener skall medgiffuis, naar hand samme garn ahnnammendis worder, och skallttu

V s.33

thillholde weffuerne, att de setter deris kiendemercke paa samme seigelldugh, och skall huertt stycke aff samme dugh indholde 57 allen och werre halff femtte quartter brett epter Sellandsk maall, och skall samme garn leffueris med wegtten och lige saa ahnnammis igien, att mand kand erfare, hour møgitt deraff er indsødett(?) och huad der bliffuer thill offuers, och iche lader leffuere samme garn att forarbeidis wdi nogen huse, hour med siugdom eller pest er befengtt. Der med etc. Haffniæ 11 aprilis anno 1619.

Sæl. Tegn. XXI. 391.

V s.34

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 4 21:01:46 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top