eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.599

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 274-275
Nummer: 599


<-Forrige . Indhold . Næste->

599.

15 Feb. 1645.

Om Arven efter Borgmester Jakob Mikkelsen.

Til borgemester och raad [i Kiøbenhaffn].

Christ. 4tus. Wor gunst tilforn. Huad affgangne borgemester Jacob Mickelsens quindis arffuinger hos os vnderdanigst lader andrage, kand i aff hosføyede dieris supplication wiidere erfare, thi bede wi eder och naadigst wille, at i hans arffuinger, som tilstede ere, for eder fordrer och dennem saadan hendis arffuingers vnderdanigste begiering forholder, och om de derimod ingen lowlig hinder eller aarsag forwende kunde, huorfor boen icke bør eller kand deelis, førend de paa dieris siide och alle tilstede ere, wille wi naadigst, at i den i tu lige deele skall skiffte, hendis arffuinger den eene aff goedts och gield tilstille, den anden vnder foeseiling igien hensette, indtil de

V s.274

interesserede pea hans siide sig indstille, haffuendis dog i god act, at alting effter lowen och kongelige forordninger dermed och ret tilgaaer, som i wille suare och for enhuer hereffter were bekient. Fredericksborg den 15 februarii 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 292-93.

V s.275

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 18:32:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top