eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.597

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 273-274
Nummer: 597


<-Forrige . Indhold . Næste->

597.

3 Feb. 1645.

Om Udgivelse af et Skrift imod Skørbug.

Til doctores medicinæ i Kiøbenhaffn.

C. 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom skiørbug befindis her i wore lande meget gengs och mange der med belatte, da

V s.273

bede wi eder och naadigst wille, at i med forderligste eder forsambler och samptligen derom med fliid delibererer och offuerlegger, huorledis den nest den allerhøiestis bistand kand forekommis och præcaveris, huad aarsage der till ere, at mand her saa meget for andre dermed besuergis och anfectis, wed huad indica och tegn mand mercke kand, at mand dermet er befengt, och huorledis den siden effter atskillige omstendigheder och tilfalde kand cureris och remederis saa wiit mueligt er, huilcken eders betenckende och raad i siden til allis effterretning vdi danske skall lade publicere. Hervdinden giøre i huis christeligt och ret er och dermet effterkommer, woris naadigste willie och meening. Cronborg den 3 februarij 1645.

Sæl. Tegn. XXVIII. 280.

V s.274

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 18:25:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top