eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.595

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 273
Nummer: 595


<-Forrige . Indhold . Næste->

595.

27 Dec. 1644.

Om Udgivelsen af et Skrift om Midler mod Pesten.

Til docterne i Kiøbenhaffn, Fabricius, Thomas Finsch(!), Oloff Vorm, Neell Foos, Christen Stoffgaard, Simon Paulj, Christian Fabr..

Christianus 4tus. Wor synderlig gunst tilforn. Eftersom vij naadigst ehrfarer en hidtzige siuge vdj vor kiøbsted Kiøbenhaffn saa vell som andenstedtz her j vore riger och lande att grassere och megett att thage offuerhaand, daa bede vij eder och naadigst ville, atj med forderligste eder forsamler, om forskreffne siugdom des aarsag, remedijs och cur deliberere och dett siden thill alles effterrettning lader publicere och vdj thrycken vdgaae, saa den rige saa well som den fattige och de, icke altid kand faae medicum thill sig, kand vijde, huorledis de sig vdj forbemelte siugdom skall forhollde och huad thienlig middell de der till kand bruge den att forekomme och curere, haffuendes vdj agtt, attj de middell och raad opsette, som de fattige saa vellsom de rige kand bekomme och være thientt med. Der med giør j huis christeligtt ehr och her vdjnden effterkommer vores villie. Frederichsborg 27 decembris 1644.

Sæl. Tegn. XXVIII. 243.

V s.273

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 31 18:19:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top