eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.584

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 262
Nummer: 584


<-Forrige . Indhold . Næste->

584.

31 Maj 1643.

Befaling om Forbedring af Gadernes Brolægning og Renholdelse.

Til her Corfitz Wlfeld.

Christianus qvartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wi stoer vskickelighed hid indtill befundet vdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, att gaderne der icke haffuer werit well lagt ey heller hollden reene och well wed lige, som det sig burde, da bede wi eder och naadigst wille, attj borgemestere och raad der sammestedtz alworligen tillhollder, att de samme gader offuer alt, huor fornøden giøris, lader well legge och dennom siden wed lige och reen hollder, som wed bør och [de] der till agter at suare. Hafniæ den 31 maji 1643.

Sæl. Tegn. XXVIII. 38.

V s.262

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 20:09:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top