eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.574

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 247
Nummer: 574


<-Forrige . Indhold . Næste->

574.

29 Dec. 1642.

Om Skat til den ny Befæstning.

Til her Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wi wore obne breffue til bønderne udj begge wore rigger Danmarch och Norge haffuer ladet udgaae och derudj andordnet aff enhuer selffeyergaard her udj riget at skulle foruden vnion skatten giffuis til anden rigets nødtørfft j rixortt, och aff huer festegaard j rixortt, saaoch aff huer fuld gaard i Norge j rixort och aff huer halffgaard vj schilling dandske, med befalling til vore lensmend her i riget sampt til os elskelige Hannibal Seestedt, wor mand, raad, stadtholder udj vort rige Norge och befallingsmand paa vort slot Aggershuus, samme penge til eder at skulle, naar de indfordret bliffuer, fremskiche, da bede vj eder och naadigst ville, at i samme penge, naar de eder fra bemelte vor statholder eller lensmand bliffue tilskichet, aff dennom annammer, giffuendis dennom derpaa nøyagtig beuiis och pengene siden til den nye fortifications fornødenhed her for vor kiøbsted Kiøbenhaffn lader anduende. Hafniæ den 29 decembris 1642.

Sæl. Tegn. XXVII. 424-25.

V s.247

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 12:35:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top