eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.572

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 246
Nummer: 572


<-Forrige . Indhold . Næste->

572.

14 Dec. 1642.

Om Undersøgelse af den Skade, Borgmester Jakob Madsen har lidt ved at han ikke har faaet det kgl. Landgildekorn, i hvilket han havde faaet Anvisning.

Til Sten Bech och Melchior Oldeland.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom os elskelig Jacob Madtzenn, borgemester udj vor kiøbsted Christianshaffn, vnderdanigst for os lader andrage, huorledis os elskelig Ernst Normand til Selsøe, vor mand, tienner och befallingsmand paa vort slot Koldinghuus, hannom adskillig indpas paa nogle aars tiid haffuer giort udj huis landgilde rughe(!), biug och are, hand naadigst aff os er bleffuen induiist udj, da bede wi eder och naadigst befale saaoch hermed fuldmagtt giffuer, at i begge parter for eder til en vis tid och sted med det allerførste indsteffner och da erfarer, om forneffnte Ernst Normand voris befallinger om samme korn iche saaledis haffuer effterkommedt, som det sig burde, saa at forneffnte Jacob Madtzen derudoffuer haffuer taget skade; wille wj naadigst, at i derpaa kiender och dømmer och det huoruiit forneffnte Jacob Madtzen for samme skade kand tilkomme, och huis i der udj kiendendis och dømmendis vorder, haffuer i parterne under eders hender at giffue beskreffuett. Hafniæ den 14 decembris 1642.

Sæl. Tegn. XXVII. 398-99.

V s.246

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 12:28:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top